Wie zijn wij?

Wij zijn dominicanen, vrouwen en mannen die lid zijn van de Orde der Predikers. In 2016 vieren we ons 800-jarig bestaan. We doen dat onder meer met deze campagne.

We heten dominicanen (en dominicanessen, en lekendominicanen) naar de Spaanse priester Dominicus de Guzman. In 1216 werd zijn Orde van Predikers officieel gesticht. ‘Om het evangelie en het heil der zielen’, heette het toen. Wij zouden nu iets zeggen als: ‘Om te vertellen dat de liefde oorsprong, grond en doel is van ons leven, en om mensen te helpen helen’.

Waarheidsgetrouwe buste van Dominicus bij zijn graf in Bologna.

De samenleving was acht eeuwen terug net zo heftig in beweging als nu. Er kwam meer welvaart, de bevolking van Europa groeide, de steden kwamen op. Veel mensen vonden de kerk ongeloofwaardig, want bisschoppen, abten en priesters waren vaak deel van het establishment.

Dominicus deed wat Franciscus van Assisi in diezelfde tijd in Italië deed: hij begon een nieuwe beweging, terug naar de bron. Zijn broeders moesten arm leven, zoals Jezus van Nazareth deed, en naar de mensen toe gaan om Gods liefde te verkondigen. Dominicus stuurde hen twee aan twee naar de grote steden, om te studeren aan de universiteiten en te leven tussen de gewone mensen.

Het was een gat in de markt. Voor het einde van de eeuw waren er zo’n 30.000 mannen en vrouwen lid geworden van de Orde. Onder hen grote geesten van hun tijd, zoals Albertus de Grote, Thomas van Aquino en Meister Eckhart.

Dominicanen bestaan nog steeds. Er zijn wereldwijd zo’n zesduizend broeders, 25.000 zusters en tienduizenden lekendominicanen. In Nederland worden we kleiner, maar er is een voorzichtige opbloei en er zit veel vitaliteit in onze centra voor studie en bezinning: in Huissen, Zwolle, Rotterdam (het Leerhuis en het Stiltecafé), Amsterdam (Plein van Siena en het Studiecentrum DSTS).

Dit jaar, ons achtste eeuwfeest, doen we wat Dominicus deed: stilstaan, delen en vieren. Omdat de Liefde bestaat.

*

Meer weten?

geef-het-door_omslag omslag leven met dominicus