Terug
‘Relativeer je eigen positie’

‘Relativeer je eigen positie’

‘Het habijt dat de dominicanen dragen is een metafoor voor het verbinden van klooster en wereld, bijbel en krant, beschouwing en activiteit, gemeenschap en individualiteit.’ Tanja van Hummel interviewde overste René Dinklo voor nieuwwij.nl.

In de serie ‘Conservatieven bestaan niet, progressieven evenmin’ onderzoekt Tanja van Hummel hoe christelijke tradities nader tot elkaar kunnen komen. René Dinklo o.p., overste van de Nederlandse dominicanen, pleit voor vrijheid en diversiteit.

‘Sommige gelovigen beschouwen diversiteit als een bedreiging’, zegt hij. ‘De ene bisschop hamert erg op het naleven van de liturgische regels, terwijl de ander oogluikend ruimte geeft aan het experiment. Diversiteit in en tussen geloofsgemeenschappen is er echter altijd geweest.’

‘In de rooms-katholieke kerk in Nederland heeft de angstcultuur te veel om zich heen gegrepen en dat is nooit een goed teken. Het gaat namelijk uit van wantrouwen, terwijl vertrouwen het uitgangspunt moet zijn. Een bisschop zou in zijn bisdom ruimte moeten creëren voor diversiteit. Een monocultuur verhoudt zich slecht tot de mens die zo divers is.’

René Dinklo vertelt dat hij de viering van het 800-jarig jubileum beschouwt als een oefenplaats voor toekomstige verkondiging. Daarnaast pleit hij ervoor om de zowel de verticale als de horizontale dimensie van geloof met elkaar te verbinden.

‘Kampen ontstaan waar de ene partij zich een betere gelovige voelt dan de ander. De kunst is om je eigen positie te relativeren en je te openen voor het verhaal van de ander. Dan zie je overeenkomsten en verbanden en kun je over en weer begrip voor elkaar kweken. Het moeilijkste is om in dit proces je eigen oordeel op te schorten, ook al dringt die zich voortdurend aan je op.’

Lees hier het hele interview