Terug
Lunchgesprek van donker en licht

Lunchgesprek van donker en licht

Wat hebben theologen te melden over verbinding en engagement in tijden van polarisatie? Die vraag was uitgangspunt voor het lunchgesprek op de Katholieke Theologische Faculteit, op 20 december in Utrecht. Het gesprek was onderdeel van het achtste eeuwfeest van de Orde en is op Facebook terug te zien.

Klik om de video terug te zien.

Over welk duister maak je je zorgen? Wat zegt dat over wat je belangrijk vindt om in het licht te zetten? En hoe kun je daaraan bijdragen? Die vragen stelden we aan Anton ten Klooster, Erik Borgman, Roshnee Ossewaarde, Marcel Sarot en Rudi te Velde.

Het gesprek werd live uitgezonden via Facebook en is terug te kijken via de Facebookpagina van Dominicaans Nederland.

De deelnemers hielde behartigenswaardige pleidooien voor inclusiviteit en engagement. Zo stelde parochiepriester en Thomas-onderzoeker Anton ten Klooster dat er beter moet worden nagedacht, en dat het denken niet tegengesteld is aan geloven, maar eerder daarin opgenomen.

Theoloog en lekendominicaan Erik Borgman brak een lans voor het profetische standpunt: juist theologen moeten erop wijzen dat de wereld al gered is en kunnen vervolgens de plekken waar het goede gebeurt in het licht zetten. ‘Dat is een anticynische houding. We zitten niet met een ongelovige, maar een antigelovige houding.’

Het gesprek spitste zich toe op de veel gedeelde en besproken oproep van Jan Terlouw in DWD om te bouwen aan een cultuur van vertrouwen en het gezamenlijk doorgeven van een gezonde wereld aan de volgende generaties.

‘Als gespreksleider vond ik het opmerkelijk dat de geleerden wel konden zeggen dat de zwakke punten van Terlouws verhaal waren’, zei Arjan Broers. ‘Het was nostalgisch, sentimentalistisch en onoprecht vanwege alle individualisme en marktdenken van D66, waar Terlouw voorman van is. Maar wat de reden was dat het filmpje massaal gedeeld werd, kon niet positief geduid worden.’

‘Dat zet mij aan het denken. Als kritisch denken haast synoniem is met kritiek hebben, hoe kun je dat het goede nieuws van het evangelie verkondigen?’

*

Het gesprek was onderdeel van de lunchgesprekken op universiteiten. Het derde en laatste gesprek vindt plaats op 2 februari 2017 in Tilburg, met Bas Heijne en Erik Borgman.