Terug
‘Het hart op de tong’ – TGL over de Orde

‘Het hart op de tong’ – TGL over de Orde

Het Vlaams-Nederlandse tijdschrift TGL doet haar wortels eer aan met dit themanummer over achthonderd jaar dominicaanse inspiratie. Over het vuur van de verkondiging en hoe dat in de geschiedenis verwarmde én verbrandde.

Dominicus’ broederschap heette in het begin kortweg ‘de predicatio’. Tot op de dag van vandaag houden zijn volgelingen zich bezig met theologie, prediking, missie, pastoraat, publiciteit, onderricht en zoveel andere dingen meer. Vaak hebben ze gegolden als ietwat rationele onderwijstypes.

In dit nummer licht een ander beeld op. Middeleeuwse chroniqueurs typeren Dominicus als iemand die vuur in de verkondiging bracht, gepassioneerd bad, met een ketterse herbergier hartstochtelijk een nacht lang debatteerde, bekommerd was om het geestelijk voedsel van vreemden en hen op een verstaanbare wijze toesprak, studie en studieboeken hoog had, maar de armen nog veel meer en die niets belangrijker vond dan het democratisch beraad van de broeders en de onderlinge correctie en vergeving.

Dominicus was om één ding bekommerd: het heil van de zielen, het welzijn en geluk van mensen. De boodschap van het evangelie droeg daaraan wezenlijk bij, wist hij. Deze bewogenheid is altijd het hart geweest van de hoofdarbeid van dominicanen: broeders, zusters en leken. Dit hart lag en ligt op hun tong bij hun kerntaak, de verkondiging.

Onder de rationaliteit van veel dominicaanse noeste arbeid heeft altijd het vuur van de compassie en hartstocht gegloeid. Een geschiedenis zonder schaduwkanten? Was het maar waar. Iedereen weet het: dominicanen zaten in de middeleeuwen tot over hun oren in de inquisitie. In dit nummer worden deze zwarte bladzijden uit de geschiedenis niet overgeslagen.

Inhoud van dit nummer:

Edito – Leo Oosterveen: Achthonderd jaar dominicaanse inspiratie
Jozef Wissink: De passie van Thomas van Aquino
Marcel Braekers: Meister Eckhart
Daniela Müller: Bernard Gui
Leny Beemer: Catharina, een vrouw in haar tijd
Kees Brakkee: De souter van Alanus
Richard Steenvoorde: Omdat ieder mens telt… Dominicaanse inzet voor de mensenrechten in de 16e eeuw
Erik Borgman: Dominicaanse theologie. Schatten verzamelen
Mirjam Wolthuis: We zien wel. De dominicaanse wortels van de Amsterdamse Dominicusgemeente
Leo Oosterveen: Hart en hoofd van een beweging. Dominicaanse verkondiging vandaag en morgen

Doorheen het nummer vindt u korte anekdotes over het leven van Dominicus geschreven en bijeengezocht door Leo Oosterveen en Marianne Merkx.

*

Voor abonnementen zie: www.tgl.be.
Besteladres Nederland: ahmmetz1941@kpnmail.nl.
Besteladres België: abon@licap.be.

Kosten per los nummer: € 7,95 plus verzendkosten.