Terug
Digitale tentoonstelling van acht eeuwen boeken

Digitale tentoonstelling van acht eeuwen boeken

Met een druk op een toetsenbord is een bijzondere internettentoonstelling online gegaan: Pipeline from Heaven, over 800 jaar dominicaanse boeken. De bibliotheek van de Universiteit van Cambridge is gastheer van deze online tentoonstelling.

Tekening aan het begin van een boek over anatomie van Thomas van Cantimpré, Engeland, circa 1400-1410.

Tekst en tekening aan het begin van een boek over anatomie van Thomas van Cantimpré, Engeland, circa 1400-1410.

Dit is het resultaat van een samenwerking tussen medewerkers van de universiteit en de dominicanen van Blackfriars Cambridge. De tentoonstelling laat een schitterende reeks afbeeldingen zien, zeer gedetailleerd en voorzien van commentaar, uiteenlopend van middeleeuwse miniaturen tot moderne houtsneden en nog veel meer.

Sinds het begin van de dertiende eeuw hebben dominicanen zich toegelegd op het schrijven en produceren van boeken over hun leven en ter ondersteuning van de missie van de Orde.

Ze maakten geïllustreerde bijbelboeken en bijbelcommentaren, liturgische boeken, theologische traktaten, handleidingen voor biechtvaders, preekverzamelingen en de beschrijving van de geschiedenis van de Nieuwe Wereld, waarbij ze het vooral opnamen voor de inheemse volken.

De tentoongestelde werken laten een verscheidenheid van afbeeldingen zien, van middeleeuwse miniaturen, zeventiende-eeuwse gravures, moderne houtsneden en omslagen van boeken van hedendaagse predikers.

Klik hier voor een bezoek aan de tentoonstelling.