Twee onderstromen in één oceaan

Op zaterdag 9 april voeren arabiste Nora Asrami en dominicaan Leo de Jong een ‘gesprek’ tussen de moslima Râbiá al Basri en de monnik Meister Eckhart o.p. Over de overeenkomsten en verschillen tussen de mystieke onderstromen in hun beider geloven.

Nora Asrami is arabiste en onderzoeker bij het Dominicaans Studiecentrum DSTS.

Nora Asrami is arabiste en was onderzoekster bij het Dominicaans Studiecentrum DSTS.

Bron van zijn,
die mij ontmoet
in wat mij ontroert.
Ik geef U een naam,
opdat ik U een plaats kan geven
in het leven.

(Hertaling van de eerste regel van het Onze Vader uit het Aramees, de taal die Jezus sprak, oertaal van Christendom en Islam)

In het kader van het 800-jarig bestaan van de orde der Dominicanen wil het Leerhuis Spiritualiteit een samenspraak aanbieden over de Rijnlandse Mystiek – een van de grote schatten uit de traditie van deze orde – met de mystiek in de Islam.

Bij het ontstaan van de orde was een nachtelijk gesprek tussen Dominicus en een Zuid-Franse herbergier, (ongeveer 1206) die een andere religieuze traditie volgde, voor beiden een grote wending in hun Weg.

Zo willen ook wij dit gesprek zoeken, nu tussen de in onze landen nieuw binnen gekomen Islam en een oude mystieke traditie van ons eigen vierstromenland: Rijn, Maas, Schelde IJssel.

De mystieke stromingen in de Islam zullen ingeleid worden door drs. Nora Asrami, islamologe en onderzoekster, die bezig is met een promotieonderzoek naar religieuze identiteitsontwikkelingen onder Marokkaans-Nederlandse jongeren. Zij zal dit doen aan de hand van een concrete persoon: de wijze en boeiende vrouw Râbiá Al Basri, die rond 775 leefde en werkte te Basra, in het tegenwoordige Turkije.

Leo de Jong o.p.

Leo de Jong o.p.

De stroming van de Rijnlandse mystiek zal ingeleid worden door drs. Leo Raph. A. de Jong o.p., die dit zal doen aan de hand van een andere boeiende persoon: zijn ordegenoot Meister Eckhart o.p., die rond 1315 leefde en werkte in Keulen, Parijs en Straatsburg.

En de grote vraag zal natuurlijk zijn: in hoeverre herken ik mijn eigen zoeken naar de Eeuwige, die wij Allah of God noemen, in de woorden en daden van deze twee personen. Waar hoor ik de echo’s van mijn eigen religieus geluid? Waar stoot ik op boeiende verschillen? En wat kan ik daarvan leren voor mijn eigen Weg?

Locatie: PlatformINS, Rochussenstraat 221, 3021 NT, Rotterdam www.platformins.nl

Datum: Zaterdag 9 april 2016

Inloop: vanaf 9.30 uur. Aanvang 10.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

Aanmelden via: tel: 010-2025210 of E-mail: leerhuisspiritualiteit@gmail.com

Donatie: € 12,00 IBAN nummer: NL 70 INGB 0007 8619 68. De donatie moet uiterlijk 1 april bij ons binnen zijn!!

Neem je eigen lunch mee koffie/ thee is aanwezig.

*

Lees hier meer over het Leerhuis Spiritualiteit

Lees hier meer over de dominicaanse mystici Seuse (Suso) en Meister Eckhart

Meer weten over Nora Asrami? Zie deze aflevering van De Verwondering.

Meer weten over Leo de Jong? Zie onder