Symposium dominicanen en mensenrechten

Zijn zij dan geen mensen? Symposium van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland over dominicanen en mensenrechten, in de Dominicuskerk Nijmegen.

Bartolomée de las CasasDe dominicanen hebben een fascinerende geschiedenis met de mensenrechten, die loopt van de woedende preek van Antonio de Montesinos in 1511 tegen de misdaden tegen de Indianen  naar ‘mensenrechtenactivist’ Bartolomée de las Casas, naar jurist en theoloog Francisco de Vitoria die wel de ‘Vader van het internationaal recht’ wordt genoemd.

Door de eeuwen heen zijn dominicaanse broeders, zusters en leken betrokken geweest bij de strijd voor mensenrechten en erkenning van de menselijke waardigheid. Die inzet gaat nog altijd voor, in velerlei vorm, wereldwijd en ook in Nederland.

Op 2 april in Nijmegen kunt u lezingen verwachten van Richard Steenvoorde – hij is een van de jonge dominicanen en studeerde zowel theologie als filosofie als internationaal recht –  en Lucette Verboven. Zij is een Vlaamse tv-maakster en schrijfster van onder andere Ongewone Wegen, een boek met portretten van dominicanen uit de hele wereld.

Ook zijn er diverse workshops.

Richard Steenvoorde o.p.

‘Ook naar jou wil ik omzien…’ Over rechten van gevangenen – Met Hermans Stessens (lekendominicaan en gevangenisaalmoezenier), Delia Brugts (dominicanes van Bethanië, actief in bezoek aan gevangenen), Aart Geervliet (lekendominicaan en maatschappelijk werker in de gevangenis).

Is de slavernij voorbij? Over nieuwe vormen van slavernij – Met Hanneke van Doornik-Beemer (lekendominicaan, docent), Francis Huls (lekendominicaan, oud-docent) en Wijbe Fransen (dominicaan, was 44 jaar op de Antillen/Aruba, nu vanuit het klooster in Zwolle pastoraal actief onder Antilianen).

Lucette Verboven

Vrouwenhandel – ver van mijn bed? – Met Marjolein Bruinen, zij is dominicanes van Bethanië, verbleef 35 jaar in o.a. Letland en is al tientallen jaren actief in de strijd tegen vrouwen-/mensenhandel.

Prediker en profeet? Over mensenrechten in de verkondiging – Met Jan Groot, oud-dominicaan, Bijbelkenner en pastor. De workshop is bedoeld voor mensen die zelf regelmatig preken.

*

Datum: 2 april 2016
Tijd: 10.00-16.00u
Plaats: Dominicuskerk, Prof Molkenboerstraat Nijmegen
Deelname is gratis, de lunch wordt u aangeboden.

Aanmelden per mail bij gerard.van.etten@home.nl, graag 1e en 2e voorkeur voor workshop aangeven.