Studiedag 800 jaar dominicanen, in Sittard

Zes sprekers laten hun licht schijnen over aspecten van de dominicaanse geschiedenis van Sittard. Ook is er een kleine excursie naar de Sint-Michielskerk aan de Markt tijdens deze studiedag op zaterdag 19 november.

De Michael- of Paterskerk in Sittard.

De Michael- of Paterskerk in Sittard.

De studiedag wordt georganiseerd door de commissie kerkgeschiedenis van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en de Prof. Dr. Timmersstichting.

Sprekers zijn Chris Dols, René Dinklo o.p. (zelf afkomstig uit Sittard), René Hoppenbrouwers, Frank Pohle, Guus Janssen en zr. Mary Amata o.p.

Nota bene: in de avond is er een dominicaanse geloofsavond in de Michaëlkerk.

In 1626 kwamen de eerste dominicanen in Sittard aan. Zij zouden er tot 1797 blijven en bouwden er het nog bestaande klooster en de Sint-Michielskerk.

'Dominicanenwal' om het oude stadscentrum van Sittard.

‘Dominicanenwal’ om het oude stadscentrum van Sittard.

Vanaf 1649 woonden ook dominicanessen in Sittard. Zij bleven tot 1802. Pogingen van de dominicanen om in de 19de eeuw zich opnieuw in Sittard te vestigen mislukten. Sinds 2014 zijn er weer dominicanessen in Sittard, de Amerikaanse zusters van St. Cecilia.

Voormalig dominicanenklooster in Sittard.

Voormalig dominicanenklooster in Sittard.

Programma

10.00-1030 Ontvangst met koffie en vlaai

10.30-10.50 Dr. Chris Dols: Welkomstwoord en introductie

10.55-11.15 Provinciaal René Dinklo OP: Dominicanen in Nederland anno 2016

11.15-11.45 Drs. René Hoppenbrouwers: Onderzoek en restauratie van vier monumentale schilderijen in de Sint-Michielskerk te Sittard

11.50-12.50 Excursie naar de Sint-Michielskerk

12.50-14.00 Lunch

14.15-14.45 Prof. dr. Frank Pohle: Klostergründungen vor dem Hintergrund der Konfessionspolitik im Herzogtum Julich-Berg

14.45-15.15 Drs. Guus Janssen: Het Sittardse dominicanenklooster, populatie en uitstraling

14.45-15.30 Zr. Mary Amata OP: Het werk van de dominicanessen van St. Caecilia in Nederland

Bij de nazit een dominicaans biertje.

Bij de nazit een dominicaans biertje.

Tot 16.00 uur de mogelijkheid tot het stellen van vragen en discussie. Vanaf 16.00 nazit (met het dominicaanse jubileumbier) tot uiterlijk 17.30 uur.

Aanmelding

Aanmelding geschied door overmaking van € 17,50 op IBAN NL28INGB0006532369 t.n.v. LGOG te Maastricht onder vermelding van uw naam, adres en Dominicanen. Er wordt geen geld gerestitueerd.

De inschrijving sluit op 14 november a.s.

Locatie

Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659, 6131 GS Sittard

*

Ook verschenen: Ignite – geloofsavond in Sittard