Lezing: Europa en de zorg voor de ziel

De Vlaamse filosoof Guido Vanheeswijck houdt op zaterdagmiddag 12 november de jaarlijkse spiritualiteitslezing van de Dominicaanse familie in de Rijnmond, getiteld: Europa en de zorg voor de ziel. 

De draad van Penelope Guido VanheeswijckGuido Vanheeswijck (1955) is filosoof en hoogleraar en schreef talloze boeken over Robin Collingwood, René Girard en Charles Taylor.

Zijn meest recente werk De draad van Penelope. Europa tussen ironie en waarheid, is in april 2016 verschenen bij uitgeverij Polis. De auteur toont dat denkers in de lijn van Socrates altijd weer de lach als middel hebben gehanteerd om ons, Europeanen, wakker te schudden en onze zekerheden onderuit te halen.

Guido Vanheeswijck studeerde filosofie en Germaanse filologie. Hij is gewoon hoogleraar voor wijsgerige vakken aan de Universiteit Antwerpen en gastdocent aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is lid van de Raad van Bestuur van het Centrum Pieter Gillis, het reflectiecentrum voor actief pluralisme van de Universiteit Antwerpen, en lid van de redactieraad van het tijdschrift Streven.

Guido Vanheeswijck

Guido Vanheeswijck

Hij publiceerde talrijke bijdragen voor o.a. het Tijdschrift voor Filosofie en Streven over onderwerpen met betrekking tot cultuurkritiek, onderwijs en religie.

Tot zijn boekpublicaties behoren o.a. Voorbij het onbehagen: ressentiment en christendom (2003) en Tolerantie en actief pluralisme: de afgewezen erfenis van Erasmus, More en Gillis (2008).

Zaterdag 12 november 2016

In het Steiger, Rotterdam

15.30 – 17.30 uur

Informatie en aanmelden bij jvduijnhoven@kpnmail.nl