Het habijt weer uit de kast – studiedag in Leuven

De brief die provinciaal overste René Dinklo begin 2016 stuurde aan zijn medebroeders, over de komst van een nieuwe generatie dominicanen, raakt internationaal een snaar. De Katholieke Universiteit Leuven organiseert op 16 december een studiedag over ‘botsing en ontmoeting van generaties in dominicaans perspectief’.

René Dinklo o.p.

René Dinklo o.p.

De concrete aanleiding voor deze studiedag is de nieuwjaarsbrief van René Dinklo. Hierin werden enkele grote uitdagingen voor de Nederlandse dominicanenprovincie geschetst. Een toespraak daarover in internationaal verband werd breed in de Orde en daarbuiten herkend.

Door het intreden van een aantal jonge mannen is een heel nieuwe dynamiek ontstaan. De jonge broeders ontdekken het leven en de traditie in het voetspoor van Dominicus op een eigen wijze. Hun aanvoelen en hun geschiedenis met kerk en samenleving is een heel andere dan die van hun oudere confraters. Bovendien ontbreekt een middengeneratie, die als brug zou kunnen dienen.

Marcel Braekers o.p.

Marcel Braekers o.p.

Dit vraagstuk speelt niet alleen in de Orde in Nederland, maar veel breder in kerk en maatschappij, stelt de Leuvense theologische faculteit. ‘Het is een thema dat behalve voor de dominicanen ook voor andere religieuze orden en congregaties actueel is, en bovendien relevant is voor andere maatschappelijke domeinen dan voor de Kerk alleen’, staat in de uitnodiging.

Erik Borgman o.p.

Erik Borgman o.p.

Praktische informatie

Vrijdag 16 december 2016, 10u-17u

Damiaancentrum
Sint-Antoniusberg 5
BE-3000 Leuven

Parkeren?

Dichtstbijzijnde parkings:

Q-Park H. Hart
Naamsestraat 102

Holkje van der Veer o.p.

Holkje van der Veer o.p.

Mgr. Ladeuzeplein 1
Parking Ladeuze

Inschrijven?

Inschrijven is verplicht: stuur een e-mail naar anton.milh@kuleuven.be
Deelname is gratis.

Bijkomende praktische informatie

Lunch wordt voorzien.

De lezingen van deze studiedag worden uitgegeven in boekvorm en zullen te koop zijn op de studiedag aan de prijs van €10.

zwart-wit-habijten

Eerder verscheen:
Het avontuur van generaties dominicanen
Dominican life in a phase of transition: the situation of the Dutch province