Eckhartlezing en symposium

In het jubileumjaar krijgt de jaarlijkse Eckhartlezing van het Nijmeegse Albertinumgenootschap de gedaante van een symposium, met Gerard Visser, Ria van den Brandt en Ignace D’hert.

Het symposium op vrijdag 27 mei is een samenwerking met de Effatagemeenschap en vindt plaats in de Dominicuskerk aan de Prof. Molkenboerstraat in Nijmegen. Dagvoorzitter is de ethicus en filosoof Marcel Becker.

Ignace D'hert o.p.De sprekers kijken naar de geschiedenis en de actualiteit van acht eeuwen dominicanen. Een centrale plaats is ingeruimd voor de naamgever van de lezingen. Meister Eckhart vond in zijn tijd nieuwe woorden en kan ons inspireren hetzelfde te doen.

Lezingen:

Dr. Ignace D‘hert: Wegwijzers in het labyrint.
Over dominicanen, het evangelie en hoop in de wirwar van deze tijd

Dr. Gerard Visser: In den beginne was het woord.
Meister Eckhart heeft wel beweerd dat Mozes, Christus en de filosoof (Aristoteles) op een verschillende manier hetzelfde leren. Vanuit welke ervaring stamt deze universele en voor ons vandaag hoogst actuele blik?

Gerard VisserDr. Ria v.d. Brandt. De vonk slaat over
Het mag verbazen dat preken van Meister Eckhart juist in tijden van crises en oorlog worden gelezen. Hoe komt dat zo? In deze reflectie speelt de Eckhartpreek ‘Scitote, quia prope est regnum dei’ een centrale rol.

Programma

13.30 uur: Aankomst

14.00 uur: Opening drs. René Dinklo OP, Provinciaal Dominicanen

14.15 uur: dr. Ignace D’hert OP, theoloog en voorganger in Dominicus Gent en pastor in West-Zeeuws Vlaanderen.

14.45 uur: dr. Gerard Visser, tot 2015 hoofddocent cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Leiden

15.30 uur: Pauze

Ria van den Brandt16.00 uur: dr. Ria van den Brandt, onderzoeker aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de  Radboud Universiteit

16.30 uur: Panel met drs. Leo Oosterveen OP, theoloog en sprekers o.l.v. Marcel Becker

17.00 uur: Afsluiting met feestelijke borrel

Algemene informatie

Het symposium wordt gehouden op vrijdag 27 mei 2016 in de Dominicuskerk te Nijmegen,

Prof. Molkenboerstraat 5.
Entree: € 10.- per persoon.

Vriendenbijdrage
Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs : bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v. Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI)

www.albertinumgenootschap.nl
E-mail: info@albertinumgenootschap.nl

Folders en informatie
Margot Niekus-Dormans, e-mail niekus-dormans@hetnet.nl

Ans Metz, e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl