Dominicanen en islam

Meister Eckhart o.p. (1260-1327)De universele mystiek van Ibn al-Arabi (1165-1240) en Meister Eckhart (1260-1327).

Lezing van prof. dr. André van der Braak in het Dominicanenklooster Huissen, op zaterdag 9 april 2016, 14.00 – 16.30u

Het werk van Meister Eckhart wordt al sinds de negentiende eeuw gezien als de ideale brug tussen verschillende religieuze tradities.

Vaak wordt daarbij aan het boeddhisme gedacht. Meister Eckhart maakte echter gebruik van een mystieke hermeneutiek die ook op vruchtbare wijze kan worden vergeleken met het denken van de islamitische mysticus Ibn al-Arabi. Een dergelijke vergelijking maakt duidelijk dat er historisch gezien verrassende raakvlakken bestaan tussen de Dominicaanse traditie en de Islam.

Andre van der BraakAndré van der Braak is hoogleraar boeddhistische filosofie aan de VU en staflid van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS).

In het jubileumjaar 2016 organiseren DSTS en het Dominicanenklooster Huissen drie lezingen over dominicanen en de ontmoeting met andere culturen en religies. De andere lezingen zijn op 23 april en 4 juni.

www.kloosterhuissen.nl