Dominicanen als grensgangers

Hoe de tekenen van de tijd te lezen en niet te verdwalen? Dat is de vraag van deze studiedag over richtingwijzers uit én voor de dominicaanse traditie, met lekendominicaan en theoloog Erik Borgman, 800 jaar campagnevoerder Sander Ummelen en als speciale gast de Amerikaanse dominicanes Helen Alford.

helen_alford

Helen Alford o.p.

The times, they are a-changin’: een halve eeuw geleden was dit een hoopvolle boodschap. Nu zijn de veranderingen zo bedreigend, dat op tal van plaatsen mensen de neiging krijgen zich op en af te sluiten.

In deze situatie blijft de dominicaanse traditie oproepen de weg te gaan van bezinning op wat er gaande is en de weg die zich zo opent met anderen te delen: contemplari et contemplata aliis tradere.

Tijdens de bijeenkomst ‘Grensdenken’ zullen we stilstaan bij de grote vraagstukken van onze tijd zoals de noodzaak van een duurzame economie, een menswaardige omgang met vluchtelingen en ons afbrokkelende gevoel van veiligheid. We laten ons daarbij inspireren door Helen Alford, Professor of Economics & Business Ethics aan het Angelicum te Rome en Erik Borgman, theoloog en hoogleraar aan Tilburg University.

Uitdrukkelijk staat op deze dag de inhoudelijke dialoog centraal. Wanneer we in gesprek gaan over complexe vraagstukken, dan vinden we immers geen eenduidige en pasklare antwoorden. Wél kan het helpen op zoek te gaan naar een houding en manier van kijken die ons vooruit kunnen trekken en kunnen inspireren.

Zowel Helen Alford als Erik Borgman zullen daarbij putten uit dominicaanse bronnen. Hoe kan deze eeuwenoude traditie ons helpen anders te kijken naar de grote vragen en veranderingen die op dit moment op ons afkomen? Naast Alford en Borgman komen verschillende andere sprekers aan het woord en ben jij natuurlijk ook uitgenodigd om een actieve bijdrage te leveren.

– De dag begint om 10.30 uur (vanaf 10.00u inloop) en eindigt rond 16.30 uur. Inclusief lunch en borrel.

– Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel graag aanmelden via Ineke van Cuijk o.v.v. ‘deelname Grensdenken’. e-mail: cdjvancuijk@gmail.com

– Plaats: Dominicuskerk, Prof Molkenboerstraat 7 (6524 RN) Nijmegen

Meer informatie in de bijlage: Grensdenken – de folder