Radio ‘Zin in Zomer’

In de zomer van 2016 zond Radio 5 elke zaterdag en zondag een zomerserie uit van het programma Zin in Weekend, gemaakt in samenwerking met de dominicanen.

De serie gaat over breuklijnen in het leven van mensen: over hoe het kraakt en wat er oplicht, en hoe de sacramenten dat proberen aan te raken.

Klik hier voor de uitzendingen en hier voor de miniatuurtjes van radiomaker Maarten Westerveen over de sacramenten.

Met medewerking van Ybo Buruma (jurist en lid van de Hoge Raad), Marjolijn van Heemstra (theatermaker en columniste), Beri Shalmashi (publicist en filmmaker), Theo Koster (dominicaan en oud-studentenpastor), Henk Oosterling (filosoof en doener), Yvonne van der Pijl (onderzoeker naar afscheidsrituelen) en Dirk De Wachter (psychiater).

Met in elke uitzending een slotpreekje van zr. Holkje van der Veer en een onderzoek van radiomaker Maarten Westerveen (‘een katholiek van niks‘) over wat sacramenten nou eigenlijk zijn.

There is a crack in everything, that’s where the light gets in, zingt Leonard Cohen in Anthem. Een inzicht dat door velen wordt herkend. Maar hoe komt dat licht dan binnen? Wat gebeurt er dan? En welke vormen vonden onze voorouders om hun ervaringen uit te drukken?