800 jaar Dominicanen

Acht eeuwen bestaan is reden voor feest én bezinning. In 2016 doen we dat onder meer met bier met een verhaal, lunchgesprekken op universiteiten, een radioprogramma, kunstprojecten en tal van andere activiteiten.

We leven in een tijd van grote tegenstellingen. Aan de ene kant staan mensen die menen dat zij de waarheid bezitten – en desnoods met geweld hun visie mogen opleggen. Aan de andere kant staan mensen die vinden dat iedereen zijn of haar eigen waarheid heeft. Zin geef je zelf, toch?

Dominicanen (m/v) geloven dat de waarheid bestaat, maar dat we haar niet in pacht hebben. Die waarheid heeft iets te maken met het goede nieuws dat liefde de oorsprong, de grond en het doel is van ons bestaan. Wat waardevol is ontdekken we samen, zo kwetsbaar als we zijn.

In 2016 vieren we het 800-jarig bestaan van de Orde van de Predikers (dominicanen, dominicanessen, lekendominicanen) met tal van ontmoetingen. We willen samen stilstaan bij wat ons draagt, delen wat ons beweegt en vieren dat we bestaan.

Deze website bericht over deze campagne van ontmoeting. Het logo, de hond met de fakkel, verwijst naar twee oude verhalen. Volgens een legende droomde de moeder van Dominicus, toen ze zwanger was, dat haar kind zou zijn als een hond met een fakkel, die de wereld in vuur en vlam zet. En daarnaast verwijst het logo naar een scheldwoord dat een geuzennaam werd: Domini Canes, honden van de Heer.